Satru Nagara Angar Kawin Ucing Pajaratan Cinta di Festival Drama Basa Sunda XII

Téater Sunda Kiwari baris ngagelar deui Féstival Drama Basa Sunda anu ka-XII. Ieu acara bakal lumangsung 12 Maret nepi ka 5 April 2012, di Gedong Kasenian Rumentangsiang, Jl. Baranangsiang No. 1, Bandung.

Naskah drama anu bisa dipilih ku para patandang FDBS diantarana “Satru” karya Nazaruddin Azhar, “Kawin Ucing” karya Arthur S. Nalan, “Nagara Angar” karya Dadan Sutisna, jeung “Pajaratan Cinta” karya Dhipa Galuh Purba. Calon patandang bisa daptar ti  tanggal 1 November 2011 nepi ka 4 Maret 2012, di Gedung Kesenian Rumentang Siang, Jl. Baranangsiang No. 1 Tlp. 022 – 4233562.

Leave a Comment