Pupuh & Kawih Sunda

pupuh-sunda

 

Kaset Karaoke 17 Pupuh Sunda

 

Kanggo nu hoyong wawanohan atanapi diajar 17 Pupuh Sunda, kalintang saéna upami ngagaleuh ieu Kaset Karaoke 17 Pupuh Sunda (ditambih sekar tandak karya Mang Koko sareng Patah Nataprawira). Iwal ti éta, merenah pisan kanggo bapa/ ibu guru anu badé ngajarkeun pupuh ka murid-muridna.

Anu ngagaleuh Kaset 17 Pupuh Sunda baris dipaparin buku anu eusina Serat Kanayagan sareng Rumpaka 17 Pupuh Sunda.

Judul Kaset : Pangajaran 17 Pupuh Sunda Karaoke

Garapan : Palataran karawitan Sunda “Ganda Mekar”

Pupuhu : Tatang Benyamin Koswari

Juru Kawih : Ida Rosida, S.Sn

Juru Kacapi : Tatang Benyamin Koswara & Maman SWP

Juru Rebab : Maman Suryaman

Juru Suling : Maman Suryaman

Produksi : Yayasan Cangkurileung Pusat

Sajabina ti Kaset Karaoke 17 Pupuh Sunda, aya ogé kasét-kasét sanésna:

 1. Karaoke Kawih Murangkalih Lagu-Lagu Mang Koko 1A (Ditambih Bukuna) (Produksi Yayasan Cangkurileung Pusat).
 2. Karaoke Kawih Murangkalih Lagu-Lagu Mang Koko 1B (Ditambih Bukuna) (Produksi Yayasan Cangkurileung Pusat).
 3. Karaoke Pelajaran kawih Sunda SD (Ditambih bukuna) (Produksi Yayasan Cangkurileung Pusat).
 4. Karaoke Pelajaran kawih Sunda SLTP (Ditambih bukuna) (Produksi Yayasan Cangkurileung Pusat).
 5. Karaoke Pelajaran Kawih Sunda 1, Panungtun Sekar: Ida Rosida & Eson Sonjaya (Produksi Yayasan Cangkurileung Pusat).
 6. Karaoke Pelajaran Kawih Sunda 2, Panungtun Sekar: Ida Rosida & Eson Sonjaya (Produksi Yayasan Cangkurileung Pusat).
 7. Karaoke Pelajaran Kawih Sunda 3, Panungtun Sekar: Ida Rosida & Yus Wiradiredja (Produksi Yayasan Cangkurileung Pusat).
 8. Karaoke Pelajaran Kawih Sunda 4, Panungtun Sekar: Ida Rosida & Yus Wiradiredja (Produksi Yayasan Cangkurileung Pusat).
 9. Karaoke Degung Rampak Sekar 10 Lagu Perjuangan & Cinta Tanah Air (Ditambih Bukuna) (Sulanjana Grup Bandung)
 10. Kawih Tembang (KATEM) Dalem Kaum, Ciptaan Nano. S (Juru Sekar: Neneng Dinar) (Produksi Gentra Madya).
 11. Kacapi Suling Gelenyu Kalbu, Garapan Gentra Madya, Pingpinan Nano. S (Produksi Gentra Madya).
 12. Sundanese Traditional Music & Dance “Badaya”, Rineka Seni Sunda Gentra Madya (Leader: Nano. S) (Produksi Gentra Madya).
 13. Sundanese Folk Music & Dance “Ketuk Tilu”, Rineka Seni Sunda Gentra Madya (Leader: Nano. S) (Produksi Gentra Madya).
 14. Jaipongan Non Blok, Juru Sekar: Rita Tilla (Produksi Gentra Madya).
 15. Senam Sunda Marahmay, Kreasi Nano. S (Produksi Gentra Madya).

 

 CATETAN

Ka sugri sadaya, hapunten anu kasuhun wireh danget ayeuna simkuring henteu ngadistribusikeun deui kaset-kaset kawih. Anu janten marga lantaranna kumargi saparantos Pa Tatang Benyamin Koswara sareng Kang Nano S dipundut ku Nu Maha Suci, simkuring janten pareumeun obor. Sasarina simkuring sok nyandak kaset teh ka Pa Tatang sareng Kang Nano. Mantenna nu kalintang daria dina medalkeun kaset-kaset kawih. Saparantos duanana pupus, teu acan aya generasi saterasna nu neraskeun tapak lacak aranjeunna dina medalkeun kaset-kaset kawih.

Hatur nuhun

Baktosna

Dhipa Galuh Purba

 

 

Leave a Comment