Narasi Seni Ganjar Kurnia

Related Post

  • No related post.

Pidangan Seni Budaya Rumawat Padjadjaran Edisi ka 77, ngagelar NARASI SENI GANJAR KURNIA. Gending Karesmén – Oratorium – Opera Sunda – Lagu – Sajak – Syair keur Syiar – Fiksi Mini – HaikuKu. Béntang-bentang nu Midang diantarana Nénéng Dinar – Masyuning – Rosyanti – Ani Sukmawati, Novi Aksmiranti – Tina Setarawati – Mutia Angansari
Ujang Supriatna – Tédi S. Diar – Ayi Kurnia Iskandar, Dika Dzikriawan – GJ. Sétra – Gilang Angga Gumelar
PSM Unpad – Téater Pamass Unpad. Acara lumangsung Senén, 30 Maret 2015, Tabuh 15.30 panceg, Di Grha Sanusi Hardjadinata Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung

Leave a Comment