Duriat Bejad (Babak III)

BABAK III

 

 

Muncul Bu Éon jeung Kuwu Éon. Tina paromanna kaciri keur paraséa.

 

Bu Éon

Pokoknya pulangkan mamih pada tetangga, aéh pada orang tua!

 

Kuwu Éon

Memangna papih salah naon?

 

Bu Éon

Papih mah tidak bisa membahagiakan mamih.

 

Kuwu Éon

Teu bisa ngabahagiakeun kumaha? Papih téh apan satékah polah nurutkeun kana sagala kahayang mamih. Hayang nanaon ogé mamih téh pasti dipangmeulikeun.

 

Bu Éon

Geuning kamari mamih hayang karéta api, teu diturutkeun?

 

Kuwu Éon

Rék di mana parkirna?

 

Bu Éon

Nyaéta, mamih ogé bingung. Milarian atuh solusina, Pih.

 

Kuwu Éon

Tuh, pan Si Mamih mah ngan ukur néangan pucuk ti girang!

 

Bu Éon

Pucuk ti girang apa? Mamih mah belum pernah membuat pucuk ti girang. Kalau membuat pucuk dicinta ulam pun tiba mah mamih suka,  atau… sama nyonya girang, mamih kenal.

 

Kuwu Éon

Cing atuh mih, jangan ngacapruk.

 

Bu Éon

Apa itu ngacapruk? Babaturan kurupuk?

 

Kuwu Éon

Mamih…!

 

Bu Éon

Éon…!

 

Kuwu Éon

Ari mamih téh hayang naon sih? Berani-beraninya nyebut ngaran ka salaki!

 

Bu Éon

Papih, sayang tidak sama mamih?

 

Kuwu Éon

Nyaah pisan.

 

Bu Éon

Kalau Papih sayang sama mamih, Papih pasti mau mengabulkan permintaan mamih.

 

Kuwu Éon

Puguh wé.

 

Bu Éon

Kalau begitu, mamih pingin kawin lagi.

 

Kuwu Éon

(reuwas) Mamih…!

 

Bu Éon

Kenapa? tidak boleh?

 

Kuwu Éon

Atuda éta mah nyalahan kana kodrat awéwé. Mamih mah bejad!

 

Bu Éon

Apa itu kodrat? Ada juga Si Kodrat, temen mamih di STSI. Papih mah kuno, tidak mengikuti perkembangan jaman. Ini jaman émansipasi, Pih. Mamih pingin kawin lagi.

 

Kuwu Éon

Teu bisa. Mamih teu bisa kawin deui. Haram, nista, bejad, nirca…!

 

Bu Éon

Tapi mamih pingin…

 

Kuwu Éon

Emangna Papih kurang naon?

 

Bu Éon

Kurang apa? Tidak sadar yah? Papih tidak bisa membahagiakan mamih, dari mulai makan di meja makan sampai makan di meja  ranjang, Papih mah lemah …

 

Kuwu Éon

Mamih ! Ulah tarik teuing, bisi aya anu ngadéngéeun.

 

Bu Éon

Kajeun, ngarah arapaleun, papih téh lemah…

 

Bu Éon ngajéngkat. Saterusna kadéngé deui sora tan katingalan (OS)

 

OS

Doréksa anu kiwari ngakala, alatan salah anu teu kapaliré…

 

Kuwu Éon

Salah mah pasti kapaliré…Salah moal pahili jeung bener!

 

OS

Tapi benerna moal sarua. Éta téh alatan titincakan geus dibawa deui ku nu bogana. Jati diri geus ilang. Rék ka mana néangan pangbalikan? Bendo karuhun geus leungit. Leungit. Léngkah-léngkah kahirupan, beuki jauh. Tapi karasana leuwih méngkol tina sagala wasiat jeung harepan. Hideung cakueum nutupan dunya, anu tibaheula dianyam ku kaéndahan.  Salambar-salambar keretas bodas, kiwari narémbongan. Hanjakalna ukur dipinuhan ku catetan mangsi nu rupana hideung jeung beureum. Sagara geus mawa teuleum kana rupa-rupa catetan éndah anu kungsi karandapan. Rupa méga lir jadi panghalang antara hideung, bodas jeung beureumna rupa kahirupan. Teu anéh lamun dina unggal dada manusa, ngaguruh guligah rasa anu lamokot ku dosa. Kalungguhan, kalinggihan matak poho kana wiwitan…

 

Kuwu Éon

Pungkas…!

Kaayan simpé. Teu lila , datang Béh Sarmud, Sarkowi, jeung Ukro,  bari ngagiringkeun Néng Susi.

 

Kuwu Éon

Oh…Néng Susiii! Néng Susiii!

 

Néng Susi

Mani geuleuh…

 

Kuwu Éon

Néng Susi, (Gaya maca sajak) Geura papag hariring nu kungsi nyanding. Tuh di ditu di tepis wiring. Anjeun kungsi katewek jamparing. Geusan aling-aling, nya anu kuring. Naha anjeun teu inget kana haleuang urang? Nu geus lawas diréwong bingbang. Tapi anjeun miang. Ninggalkeun salaksa kamelang. Kiwari kembang téh bet ligar deui. Mangkak ngarandakah. Sirungan dina lelembutan. Kiceup anjeun nu harita ngajorélat. Ayeuna natrat. Baeu… urang ngawih deui babarengan. Dina pirigan asih katresna. Nyampeur hariring, nu kamari kabawa ku angin.

 

Néng Susi

(Gaya maca sajak Lagi) Geus nutup panto kabagjaan! Geus nutup lawang sigotaka! Geus datang mangsana peuting! Poék mongkléng buta rata. Meredong nyimbutan alam. Bongan diri sasar lampah. Sidéngdang na karéta kancana. Hurung konéng lir inten permata. Nu saukur pupulasan dunya. Kiwari, lain wayah lain mangsa jumerit ménta pangampura. Sagalana geus lekasan. Badan balik lamokot dosa…

 

Kuwu Éon

(halon) Néng Susi, hayu urang nikah…

 

Néng Susi

(Sora nu romantis) Najis…

 

Kuwu Éon

Ééh, naha atuh bet datang ka dieu ari embung diajak kawin mah?

 

Néng Susi

Lamun teu dipaksa mah, teu hararayang teuing datang kadieu.

 

Kuwu Éon

Naha atuh bet daék dipaksa?

 

Néng Susi

Sugan lieur kuwu téh. (nyentak) Ari manéh rék maksa mirusa hah? Sok ngomong siah!

 

Kuwu Éon

(kasima) Hen…henteu…

 

Néng Susi

Ari bieu ngomong naon manéh téh? Manéh ngajak kawin? Hayu urang kawin jeung aing ayeuna kénéh! Hayu!

 

Kuwu Éon

Teu kumawantun, sun. Mangga baé, badé mulih mah…

 

Néng Susi

Lain mulah-mulih manéh téh. Hayu urang kawin!

 

Kuwu Éon

Alim, sun…

 

Béh Sarmud buru-buru nyampeurkeun Kuwu Éon, sarta ngaharéwos ka Kuwu Éon. Saterusna Kuwu Éon neuteup seukeut ka Néng Susi, bari tuluy nyampeurkeun.

 

Kuwu Éon

(ka Néng Susi) Nyarita naon bieu?

 

Néng Susi

(sopan) Mugi sing aya piwelas asihna. Uihkeun abdi ka Ciméndong. Margi abdi mah tos gaduh carogé.

 

Kuwu Éon

Teu bisa! Sakali Néng Susi, tetep Néng Susi. Hidup Néng Susi!

 

Néng Susi

Hidup…

 

Ngadadak Ukro ngagoak dibarung kasieun.

 

Ukro

Juragan, di luar ada yang démontrasi!

 

Kuwu Éon

Sabaraha urang?

 

Ukro

Beribu-ribu orang, juragan.

 

Kuwu Éon

Coba geroan pingpinannana! Tapi saméméhna pangnyumputkeun heula Néng Susi ka kamar. Konci, tuluy koncina bawa deui ka dieu. Inget, tong paantel kulit saeutik-eutik acan. Haram hukumna, ngarti!

 

Ukro kaluar bari ngiringkeun Néng Susi. Kuwu Éon ogé kaluar arena. Saterusna muncul rombongan Among anu rék démontrasi. Sacara giliran, nu darémo téh ngedalkeun kakeuheul ka Kuwu Éon.

 

Néng Cucu

Tanggapan Persatuan Janda Kembang Cigorowék, atas tindakan Kuwu Éon yang bejad. Dibacakan oleh Niart Kancana Déwi Suriwah Sucipta Sumarna Dipanegara Bandung Jakarta Surabaya Indonesia Merdeka! Dengan teu pati hormat, kami minta agar Kuwu Éon turun dari jabatan Kuwu, Turunkan harga segala jenis kebaya, dan untuk segera mengangkat kuwu yang baru. Kalau bisa dari golongan pemain longser, agar memperhatikan seni dan budaya bangsa dari semua etnik. Sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai dan melestarikan seni budayanya. Bila suatu bangsa sudah kehilangan nilai seni dan budayanya, maka  bangsa tersebut akan segera menghadapi kehancuran. Selain itu, hentikan kekerasan terhadap para wanita! Dan ka seluruh pejabat, konglomerat, sampai anu sakarat yang tidak mempedulikan seni budaya bangsa apalagi samapai berani menghina kesenian milik bangsa, agar segera angkat kaki dari tanah West Java tercinta ini.

 

Buruy

Resép-resép démo! Garam dua séndok makan. Céngék sakilo, tarasi, pécin…

 

Among

Ari silaing démo naon?

 

Buruy

Démo masak. Nyieun sambel.

 

Among

Belegug!

 

Muncul Ukro, tuluy nyampeurkeun anu darémo kalayan sopan.

Ukro

Punten, dupi pingpinan démontrasina anu palih mana?

 

Among

Aing.

 

Ukro

Disauran ku Pa Kuwu.

 

Kabéhanana ninggalkeunn aréna. Among jeung Ukro ka beulah kénca. Anu séjénna ka beulah katuhu.

Leave a Comment