Statistik

≈ Tulisan: 1889 tulisan
≈ Kategori: 43 kategori
≈ Komentar: 42655 komentar
≈ Hit: 4.899.622 kali

Kingkilaban

Katumbiri

Taman Sekar

Arsip: Sajak Sunda

Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 07-12-2010 | 10 Komentar »

 Sajak IWAN  M. Ridwan

 
Bulan ukur jadi kalangkang dina peuting ngabangingik, jadi tumbal dina réwuan juta lampu nu moncorong. Beureum, konéng ngagindingan kota, sawaréh lalumpatan di jalan-jalan patakonan. Ting garerung bari ting sérépét meupeus lamunan. Langit beuki alum némbongkeun kaceuceub. Kuring beuki anteng ngelun-ngelunkeun haseup filter, sumarambah ngalimpudan jomantara. Nyéh, bulan seuri basa kuring ngajak sasalaman, […]

Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 07-12-2010 | 10 Komentar »

Sajak IWAN  M. Ridwan
 
Cenah hirup teh jalan nu pagaliwota
Sedeng cinta ngan saukur teteguhan
Urang bebas leumpang mapay nu can kasorang
Nyorangan atawa babarengan teu jadi sual
Di mana aya kacinta di dinya urang bakal ngalalana
 
Cenah hirup teh kabel nu pakuranteng
Sedeng cinta ngan sakadar layar monitor
Sing nyalse. Sing daria. Tumaninah.
Sabab jaga teuing kumaha boa
Di mana aya tunggara di dinya […]

Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 07-12-2010 | 2 Komentar »

Sajak IWAN M. RIDWAN
 
Sit-uncuing ngelak maseuk kota
Nyelangan gerung kored mesin
Memeh pindah kana gurat jukut sejen
 
Handapeuneunana balawiri nu ngulon ngetan
Tuturubun ngudag jeung diudag waktu
“Bisi teu kasampeur nu lebah pengkolan!” ceuk hatena
Ngomong ka panon poe nu teu malire
 
Renghap ranjug dayeuh beuki sumpeg
Katarajang panyakit mengi sabab paru-paruna geus karancang
Dina tikorona menet reuhak peradaban
Ngagulung jeung teknologi
Jeung runtah
 
Handapeun sora Sit-uncuing […]

Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 25-02-2010 | 3 Komentar »

Da cinta nu saéstuna tara laas ku robahna mangsa

Rongkah, rohaka tumerap na dadasar kalbu

Nu bisa ngarungkup gunung,

ngojayan jaladri, meuraykeun jaladra

Urang suaykeun rupaning lalangsé

Urang halingkeun aling-aling

Wilujeng milangkala, jungjunan

Panjalu – Cibiru – Pulogebang, 1978-2010

Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 03-12-2009 | 4 Komentar »

Sajak RIZAL SABDA
 
Karasa ayeuna mah Yan
lalampahan téh geus natrat
kajeueung di péngkolan
 
bulan béngras kénéh
nyaangan léngkah gejed urang
nu ngandelkeun gandeuang basajan
 
Yan bulan masih nu baheula
najan cahyana dicangkalak katunaan
wirahmana angger marengan réngkak urang
nu éstu rimbil ku harepan nu can kalakonan
 
 
Dimuat dina  Mangle No. 2196

Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 03-12-2009 | 5 Komentar »

Sajak YOUS HAMDAN
 
Layung, ka mana layung
basa girimis nyandet urang di saung
satengahing pajaratan
basa réngsé ngurebkeun layon
Diriung parentul batu tutunggul
sakapeung urang pating gerendeng
mimindengna ukur ngaheneng
diranggeum keueung
 
Jeung burit beuki reupreupan
 
-Saha heula
anjeun heula kuring heula? cék anjeun harita
-Teu kudu paheula-heula
dawuh cunduk mun pareng giliranana, -tembal kuring
asa-asa
 
Basa angin ngahiur ngawurkeun sawér cihujan
jeung seungit kembang samoja
bulu punduk naha […]

Kategori: Sajak Sunda | Diterbitkan pada: 03-12-2009 | 5 Komentar »

Sajak TONI LESMANA
 
Ngimpleng-ngimpleng pangreureuhan
Sabot damar sakarat. Boa lebah janari
Dina dzikir reumis
Lebah sora ajag nu pamungkas
 
Ngimpleng-ngimpleng pangreureuhan
Sabot damar sakarat. Boa lebah balébat
Dina salambar halimun
Lebah sora manuk munggaran
 
Ngimpleng-ngimpleng pangreueruhan
Damar saukur dadamaran
Da léngkah geuning tuluy lumampah
Boa moal kungsi reureuh: apan tatu tacan kénéh liput!
 
Dimuat dina  Mangle No. 2164

Pencarian