Statistik

≈ Tulisan: 1889 tulisan
≈ Kategori: 43 kategori
≈ Komentar: 42656 komentar
≈ Hit: 4.899.681 kali

Kingkilaban

Katumbiri

Taman Sekar

Arsip: Cerpen Sunda

Kategori: Cerpen Sunda | Diterbitkan pada: 18-05-2011 | 4 Komentar »

Carpon HILDA HIDAYATI

Kalayan sora nu halon, sobat salaki kuring téh antukna ngabéjé-béaskeun sagala rupana. Barang ngadéngé caritaan Kang Darman, kuring mani asa kabéntar gelap tengah poé éréng-éréngan. Dunya asa eundeur. Cangcaya… cangcaya… tapi da kitu pisan caritaan Kang Darman téh. Piraku teuing Kang Darman ngabobodo mah. Gusti Nu Maha Agung…

Kategori: Cerpen Sunda | Diterbitkan pada: 18-05-2011 | 5 Komentar »

Carpon HILDA HIDAYATI

Kuring ukur cicing. Teu bisa némbalan. Biwir asa baal, teu bisa nyarita. Cimata ngeyembeng teu bisa dibendung. Sanajan Kang Éman méré kado ogé, tapi tetep henteu kaubaran. Ku nyeri ieu ati, asa diturih ku hinis asih. Dada gudawang asa ditigas pedang duriat. Tapi kuring ngayakinkeun diri, yén duriat Kang Éman tetep maskét ka kuring. Kado hadiah wisuda ti Kang Éman teu weléh dipupusti… sapatu nu kalintang ngandung ma’na.

Kategori: Cerpen Sunda | Diterbitkan pada: 28-11-2010 | 2 Komentar »

Carpon DHIPA GALUH PURBA

Tribun Jabar, Sabtu, 27 November 2010

Taya nu wasa ngedalkeun carita. Ukur ingetan nu ngalanglang ka mangsa nu kungsi kasorang duapuluh taun katukang. Lamun téa mah Hansip Baron nyaksian Sanca jeung Néng Susi peuting éta, tangtu wé Hansip Baron bakal surti kana kabiasaan Sanca salila ngokolakeun Pajaratan Cinta. Sabab, lain sakali dua kali Hansip Baron nangenan Sanca nu ngalénghoy ka lembur Ciméndong. Tuluy nangtung di tapelwates Désa Kertamandala. Di dinya pisan Cép Sanca sok ngajanteng bari mangpengkeun paneuteup ka lebah handap, ka hiji imah nu ditingker balong. Imah tempatna Néng Susi digedékeun, saméméh Néng Susi miang ka kota sabada ngaréngsékeun nyuprih pangarti di bangku SMP. Imah nu jadi saksi patepungna deui Sanca jeung Néng Susi, sanggeus paturay paanggang tineung salila duapuluh taun. Di imah éta kénéh, sawatara waktu kaliwat aya nu leuir silih kedalkeunna rasa cinta.

Kategori: Cerpen Sunda | Diterbitkan pada: 03-12-2009 | 8 Komentar »

Carpon DHIPA GALUH PURBA

Aki Juhron kakara éling wanci subuh. Éta ogé lain pédah jangjawokan Bah Dinta anu matih, sabab Aki Juhron mah élingna ogé ukur nyelang ngalaksanakeun solat Subuh. Geus bérés solat mah kapiuhanna dituluykeun deui. Éling-élingna téh basa waktu adan lohor kari lima menit deui. Atuh harita mah langsung baé ditalék ku Nini Uhém. Aki Juhron ogé teu hésé, tuluy nyaritakeun anu jadi cukang lantaran manéhna kapiuhan. Ari masalahna téh nyaéta: Aki Juhron ngarasa reuwas tur antukna prustasi, ku lantaran ucing kadeudeuhna leungit tanpa lebih ilang tanpa karana.

Kategori: Cerpen Sunda | Diterbitkan pada: 03-12-2009 | 1 Komentar »

Carpon IBNU HIJAR APANDI

Tokcér tah élmu téh, gedé pisan mangpaatna sajeroning ngalaksanankeun pancén pausahaan. Nu hatam diajarna mah moal tepi ka katipu ku omongan atawa paripolah jalma. Nya kusabab apal rupa-rupa sasalaman, éta élmu téh sok dipaké cara keur nutupan kagoréngan pribadi, atawa dipaké keur ngahontal tujuan. Antukna, sok pipilih ari sasalaman téh. Cék pikir, teu kabéh jalma kudu disalam­an, komo nu moal ngahasilkeun mah.

Kategori: Cerpen Sunda | Diterbitkan pada: 03-12-2009 | 7 Komentar »

Carpon Holisoh MÉ

Haté bisa ngararasakeun panas peurihna, mun kalakuan salaki kawas kitu. Kuring gé kungsi nyorang kapeurih ti salaki, basa si Nyai karék kelas dua ésdé. Salaki katohyan bobogohan jeung si Érma ungkluk kahot pindahan ti kota. Nyingkah sotéh meureun ka lembur pédah di kotana geus teu payu, da geus umuran. Ngan salaki kuring wé lolong mata, ngora-ngora daék ka ungkluk nini-nini. Ari cenah mah kabéh lalaki di lembur téh kaparélét, da puguh beungeutna pinuh ku susuk. Malum awak dagangan, kumaha carana méh payu.

Kategori: Cerpen Sunda | Diterbitkan pada: 03-12-2009 | 2 Komentar »

Carpon SUPRIATNA

“Geus, sakali ieu saria moal dihukum ku aing. Tapi kudu jangji moal sakali-kali deui karitu laku.” Ceuk maung bari mencrong seukeut kanu tas diadu, “Sia Cekroh, montong sok rubat-rabut kana tatangkalan, pan éta téh tempat hirup umat héwan! Sia Kuncung, cing diajar ulah goréng sungut teuing. Sakumaha keuheulna gé ka batur téh ulah nepi ka ngajelema-jelema. Sabab saha pisatoeunana nu teu nyeri hate disaruakeun jeung jelema, tukang ngaruksak alam-dunya, ngarti sia?”

Pencarian