Burit Geus Reupreupan


Sajak YOUS HAMDAN

 

Layung, ka mana layung

basa girimis nyandet urang di saung

satengahing pajaratan

basa réngsé ngurebkeun layon

Diriung parentul batu tutunggul

sakapeung urang pating gerendeng

mimindengna ukur ngaheneng

diranggeum keueung

 

Jeung burit beuki reupreupan

 

-Saha heula

anjeun heula kuring heula? cék anjeun harita

-Teu kudu paheula-heula

dawuh cunduk mun pareng giliranana, -tembal kuring

asa-asa

 

Basa angin ngahiur ngawurkeun sawér cihujan

jeung seungit kembang samoja

bulu punduk naha bet muriding

geuning urang paheula-heula bingbrit

norobos hujan nu beuki ngerepan

 

Jeung burit beuki reupreupan

 

Katineung ka Odji Seiadji AR almarhum, mugia ginanjar rohmat kawilujengan ing dalem kubur.

 

Dimuat dina majalah Cupumanik/April 2008

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>